Subsidie DNA-evenementen

 • U kunt tot 31 mei 2022 een aanvraag doen voor de subsidieregeling DNA-evenementen via de knop hieronder.
 • Deze subsidie is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties die een evenement organiseren in de gemeente Ede en dat evenement kan aangemerkt worden als DNA-evenement.
 • Veel Edese evenementen hebben een tekort op hun begroting door de kosten van de coronacrisis. Met deze subsidie wilt de gemeente hen op weg helpen.
 • De aanvrager van de subsidie kan kiezen uit een vast bedrag van 500 euro of een compensatie van een begrotingstekort.
Subsidie DNA-evenementen aanvragen

 • Een DNA-evenement is een publieksevenement die we al lange tijd kennen in onze gemeente. Voor corona is het evenement al meerdere keren georganiseerd.
 • Het evenement wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers. Of door een organisatie zonder winstoogmerk.
 • Het evenement kent een geschiedenis van meerdere jaren en zal zonder tegenslagen ook altijd binnen onze gemeente georganiseerd worden.
 • Het evenement trekt met name inwoners uit de gemeente Ede.
 • Het evenement past bij de cultuur van de gemeente of bij de cultuur van een van de dorpen/gebieden binnen onze gemeente.

De aanvrager kan kiezen:

 1. De aanvrager kiest een vast bedrag van 500 euro
  • Hiervoor levert de aanvrager het volgende aan:
   • een beschrijving van het evenement; 
   • een uitleg in hoeverre wordt voldaan aan de criteria van een DNA-evenement
 2. De aanvrager vraagt een subsidie aan ter compensatie van een begrotingstekort ontstaan door wegvallende (sponsor)inkomsten of hogere kosten in verband met de coronacrisis. Deze subsidie is maximaal 15% van de begrote kosten tot een maximum van € 40.000,-.
  • Hiervoor levert de aanvrager het volgende aan:
   • een beschrijving van het evenement;
   • een uitleg in hoeverre wordt voldaan aan de criteria van een DNA-evenement ;
   • een uitleg over welke inkomsten zijn weggevallen of welke kosten hoger zijn en in hoeverre dit kan worden verklaard door de coronacrisis;
   • de jaarrekening van 2019

We subsidiëren niet:

 1. kosten voor eten en drinken, behalve als deze kosten verbonden zijn met de activiteit;
 2. aanschaf van gebruiksgoederen, behalve als aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 3. overige materiële investeringen, behalve als aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.