Iets melden of een klacht doorgeven

  • Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen of tips over uw buurt? Ervaart u onnodige regels of procedures? Meld het ons direct digitaal.
  • Meestal lossen we uw melding of vraag binnen 5 werkdagen op. Gaat het om een grote klus die meer werk vraagt of een ingewikkelde vraag, dan laten we u dat weten.
Iets melden of een klacht indienen