Vuurwerk

  • Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog.
  • Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, in de huisartsenposten en voor de handhavers.
  • Daarom heeft het Kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2021-2022 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden.
  • Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  • Carbid schieten mag alleen op 31 december tussen 10:00 tot 18:00 uur.
  • Dit is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom op priv├ęterrein. Vraag hiervoor eerst toestemming aan de grondeigenaar of grondgebruiker. Schieten met carbid op openbaar terrein en op openbare wegen mag niet.
  • Het is niet de bedoeling dat er overlast ontstaat voor personen, mensen of spullen. De schietlocatie moet daarom op minimaal 75 meter afstand zijn van woningen. En op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen of plekken waar dieren zijn.

Samen carbid schieten is gezellig. Maar houd u ook dan aan de maatregelen tegen het coronavirus. Op oudejaarsdag mag u met vier mensen bij elkaar komen. Houd ook dan 1,5 meter afstand van elkaar. Kijk op de website van Rijksoverheid voor actuele informatie.