Adviesraad Sociaal Domein Ede

De Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein. Hieronder vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Participatiewet (Pw) en de Jeugdwet. De Adviesraad Sociaal Domein Ede geeft advies namens inwoners van Ede en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Dit doet zij door - indien gewenst - bij het uitgeven van haar adviezen gebruik te maken van de diverse cliënt- en maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders in Ede.

De adviesraad komt één keer per maand bij elkaar. Dan bespreken de leden alle lopende en nieuwe zaken en verdelen ze de taken. De leden van de adviesraad hebben gesprekken met inwoners, belangengroepen en met medewerkers van de gemeente. Heeft u een probleem dat voor meerdere inwoners van Ede geldt? Dan kunt u dit ook zelf bij de leden van de ASDE neerleggen via het online formulier.

Op de website van de ASDE vindt u meer informatie over de leden van de adviesraad, de thema’s die zij behandelen en de vergaderingen. Ook kunt u hier de adviezen van de ASDE nalezen. De vergaderingen zijn openbaar, u kunt als toehoorder bij de vergaderingen aanwezig zijn.

Contact

U neemt contact op met de ASDE via: