Afkoppelen

Regenwater dat op straten of daken valt, gaat meestal rechtstreeks het riool in. Dat is zonde, want het is vaak schoon water. Daarom koppelen wij regenwater af van het riool. Hierbij scheiden we de waterstromen. Daardoor wordt regenwater niet langer samen met het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gevoerd. Het regenwater zakt direct in de bodem of stroomt naar sloten en vijvers. Drukke straten koppelen we niet af. Dit water vinden we niet schoon genoeg om in de bodem te laten zakken of in een sloot of vijver te lozen.

Het afkoppelen van straten doen wij vaak in zogenaamde afkoppelprojecten. In deze projecten wordt naast het afkoppelen bijvoorbeeld ook gekeken of de riolering moet worden vervangen. Lees meer over onze afkoppelprojecten en de verschillende afkoppelmethoden die wij toepassen.