Beleid en regels

De gemeente heeft regelingen waarin de rechten en plichten van inwoners, bedrijven en instellingen staan omschreven. Het gaat om twee soorten regelingen, verordeningen en beleidsregels.

Verordeningen

Verordeningen zijn door de gemeenteraad opgestelde voorschriften die voor iedereen gelden. Burgemeester en wethouders kunnen aanvullende voorschriften over verordeningen opstellen in een nadere regel. Kijk hier voor meer informatie bij de geldende verordeningen en nadere regels.

Beleidsregels

Beleidsregels zijn regelingen van de gemeenteraad,  burgemeester en wethouders of de burgemeester waarin zij uitleggen hoe zij omgaan met hun bevoegdheden. Bijvoorbeeld in welke gevallen een vergunning wordt verleend voor het kappen van een boom. Of hoe getoetst wordt of iemand in aanmerking komt voor het beheren van een persoonsgebonden budget (pgb). U kunt beleidsregels vinden op de volgende plaatsen:

  • Bekendgemaakt voor 1 januari 2013: U kunt deze beleidsregels inzien bij het gemeentelijk archief.

Wij proberen de vindbaarheid van beleidsregels te vergroten, door nieuwe beleidsregels te plaatsen op zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving. U vindt hier alleen op dit moment geldende beleidsregels. De selectie van beleidsregels is echter niet compleet, daarom kan het nodig zijn om andere vindplaatsen te raadplegen.

Bekendmaking nieuwe regelingen

Nieuwe verordeningen, nadere regels en beleidsregels worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Tegelijk met de bekendmaking worden de regelingen toegevoegd op zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving.Wij plaatsen een korte samenvatting van deze besluiten in Ede-Stad.