Beleid en regels

De gemeente heeft regelingen waarin de rechten en plichten van inwoners, bedrijven en instellingen staan omschreven. Het gaat om twee soorten regelingen, verordeningen en beleidsregels.

Verordeningen zijn door de gemeenteraad of door burgemeester en wethouders opgestelde voorschriften die voor iedereen gelden. Beleidsregels zijn voorschriften van de gemeenteraad, of het college van Burgemeester en Wethouders die een verordening verder uitwerken en verduidelijken.

U vindt deze regelingen op www.officielebekendmakingen.nl. Ook staan de wekelijkse bekendmakingen van deze regelingen in Gemeentenieuws #Ede in het nieuwsblad Ede Stad.