Bereken uw recht

Bereken uw Recht is vooral bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het blijkt dat veel mensen geen gebruik maken van de regelingen die er voor hen zijn. Zij weten niet precies waar ze recht op hebben. Met Bereken uw Recht kunt u kijken of u recht heeft op extra geld.

Inkomensregelingen gemeente Ede

De gemeente Ede heeft verschillende regelingen voor inwoners met een minimuminkomen. Via Bereken uw Recht voert u uw gegevens in, en u ziet van welke regelingen u gebruik kunt maken. Met DigiD kunt u gelijk uw aanvraag indienen: start Bereken uw recht.

Heeft u geen DigiD? Lees er meer over en vraag het aan.

Landelijke regelingen

U kunt ook nakijken op welke landelijke regelingen u recht heeft. Bijvoorbeeld of u recht heeft op huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kortingen van de Belastingdienst of studiefinanciering.

U doet dit bij het gedeelte landelijke regelingen van Bereken uw Recht.

Landelijke èn gemeentelijke regelingen checken

Let er op dat u altijd beide mogelijkheden bekijkt: het recht op de landelijke en gemeentelijke regelingen!