Bestuursakkoord 2018-2022

CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, GroenLinks en VVD hebben in het bestuursakkoord ‘Ruimte voor Ede’ hun programma voor de komende vier jaar beschreven. De ambities en speerpunten leest u in het bestuursakkoord. In het bestuursakkoord spreekt het college af waar ze zich op richten de komende jaren. Op deze pagina leest u een samenvatting. Het volledige bestuursakkoord bekijkt u via de button hieronder.

Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Wij horen ze graag. Stuur een e-mail naar info@ede.nl onder vermelding van Bestuursakkoord.

Lees het volledige Bestuursakkoord (pdf, 2 MB)

Ruimte voor Ede

Samenwerken aan de toekomst van Ede

De komende vier jaar gaan wij aan de slag met de opgaven uit het bestuursakkoord 2018-2022. Dat doen we niet alleen. Samen met u en de raad zetten we ons in voor het Ede van de toekomst. We vinden het belangrijk dat iedereen mee doet want, Ede beschikt over veel kwaliteiten en talenten. De verscheidenheid van ons gebied, regio en inwoners zien wij als een grote kracht die wij graag willen benutten. Uw ideeën en initiatieven zijn daarom van harte welkom!

Wonen en wijken

 • We zorgen voor voldoende en gevarieerd woningaanbod
 • We zetten ons in voor betaalbare huur- en koopwoningen
 • Er is ruimte voor nieuwe woonconcepten, creativiteit en woon-experimenten
 • Samen met inwoners, partners, wijkteams en verenigingen werken aan leefbare wijken

Economie en werk

 • Ondernemers zijn onmisbaar voor de Edese samenleving
 • We investeren in duurzame werkgelegenheid, meer banen en werklocaties
 • We brengen ondernemers en onderwijs samen
 • We blijven investeren in een levendig centrum en levendige dorpskernen

Mobiliteit en bereikbaarheid

 • Regio FoodValley is voor iedereen goed bereikbaar
 • Er zijn goede en veilige voorzieningen voor voetgangers, fietsers en automobilisten
 • We investeren in openbaar vervoer en het nieuwe station Ede-Wageningen
 • We stimuleren het gebruik van de fiets, openbaar vervoer en elektrische auto’s

Sport en bewegen

 • De behoeften van inwoners aan sportvoorzieningen staat centraal
 • We zetten ons in voor nieuwe vormen van buitensport en bewegen
 • Locaties moeten toegankelijk zijn voor sporters met een beperking
 • Samen met anderen investeren we in topsport en talentontwikkeling

Cultuur

 • We onderzoeken de cultuurbehoefte in Ede
 • We bekijken de mogelijkheid voor een stedelijke cultuurregio
 • De Frisokazerne behoudt zijn culturele invulling

Toerisme en recreatie

 • De gemeente ondersteunt, maar ondernemers moeten het doen
 • De toeristische basisvoorzieningen, zoals vakantieparken, zijn op orde.
 • Toerisme en recreatie gaan hand in hand met onze mooie natuur

Zorg

 • We werken intensief samen met inwoners, maatschappelijke partners, zorgaanbieder en instellingen
 • De zorgvraag van de inwoner staat centraal
 • We denken niet in hokjes en bieden maatwerkoplossingen
 • We voorkomen liever dan we genezen

Veiligheid

 • We werken intensief samen met inwoners en partners om wijken en dorpen veiliger te maken.
 • Vermenging van de onder- en bovenwereld pakken we aan
 • We zetten ons in voor mensen en gezinnen met meervoudige problemen
 • Verkeersveiligheid staat hoog op onze agenda

Food

 • Food biedt kansen voor de werkgelegenheid en economie in Ede
 • We ontwikkelen FoodValley verder naar een Europese topregio voor voedselvernieuwing en voedselkennis
 • Het internationaal kenniscluster Ede-Wageningen vormt het middelpunt van regio FoodValley

Landbouw

 • We zien boeren als voedselproducenten én beheerders van het landschap
 • We ondersteunen boeren die hun bedrijf willen ontwikkelen of omvormen
 • We gebruiken het landelijk gebied om de (internationale) kennis over voeding en grote ruimtelijke veranderingen in de praktijk te brengen

World Food Center (WFC)

 • De ontwikkeling van het WFC biedt kansen voor de werkgelegenheid en economie in Ede
 • In de komende vier jaar willen we het WFC Experience openen
 • Het WFC wordt dé plek waar consumenten, instellingen en bedrijven kennis delen over voedsel
 • Er is ruimte voor nieuwe bedrijven en voor bestaande bedrijven die willen vernieuwen

Duurzaamheid en klimaat

 • We gaan voor een Energieneutraal en klimaatbestendig Ede
 • We willen meer verscheidenheid in de natuur
 • We gebruiken zo weinig mogelijk grondstoffen en gaan voor maximaal hergebruik