Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

  • Op 20 maart 2019 stemde u voor de leden van de Provinciale Staten van Gelderland en voor het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe.
  • De stemmen zijn geteld en de uitslagen zijn bekend.
  • Bekijk hieronder of bij de balie Burgerzaken de uitslag per verkiezing en per stemlokaal.
  • De uitslagen voor de hele provincie Gelderland zijn 25 maart bekend.
  • De uitslagen voor de waterschapsverkiezingen vindt u op de website van het waterschap.