Wob-verzoek en informatieaanvraag

  • Inwoners hebben recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). In het raadsinformatiesysteem, op overheid.nl en via het Gemeentenieuws vindt u de meeste beleidsdocumenten, verordeningen en nota’s.
  • Als u meer informatie wilt, kunt u een verzoek doen aan het bestuursorgaan tot openbaarmaking van bepaalde informatie. Dit heet een Wob-verzoek.
  • Wij adviseren u eerst een informatieverzoek in te dienen. Veel documenten kunnen wij u namelijk eenvoudig toe sturen, zonder dat het bestuursorgaan hiervoor toestemming hoeft te geven.
  • Is deze toestemming wel nodig, dan behandelen wij uw informatieverzoek automatisch als een Wob-verzoek.
Informatie of Wob-verzoek (persoon) Informatie of WOB-verzoek (organisatie)