Boomspiegels

Boomspiegels
Vier voorbeelden van het beplanten van boomspiegels

Vanaf 1 maart 2016 stopt de gemeente met het onderhouden van boomspiegels. Een boomspiegel is het stukje grond rondom de stam van een boom, dat vrij is van bestrating of andere verharding, zodat regenwater goed bij de wortels kan komen. Het niet meer onderhouden van de boomspiegels is een bezuinigingsmaatregel. Jaarlijks bespaart de gemeente € 25.000 door het onderhoud te schrappen.

Doe het zelf

Het is voor inwoner en bedrijven, buurten en straten mogelijk om zelf het onderhoud van de boomspiegels te verzorgen. Daarbij hoort wel een aantal spelregels:

 • De gemeente blijft eigenaar van de boomspiegel;
 • De gemeente blijft het onderhoud aan de boom en de eventuele verharding uitvoeren;
 • Daar waar de gemeente beplanting heeft aangebracht, blijft ze deze onderhouden;
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de beplanting die door inwoners of bedrijven is aangebracht;
 • Het is niet toegestaan om klimmende planten aan te brengen;
 • Hekwerk(jes), bankjes, beeldjes, en dergelijke op de boomspiegel en in of aan de boom zelf zijn niet toegestaan;
 • Het is niet toegestaan om verharding (bijvoorbeeld in de vorm van grind, tegels of beton) aan te brengen.

Tips voor mooie boomspiegels

Op veel plaatsen in het land worden boomspiegels door inwoners of bedrijven onderhouden. De mogelijkheden zijn velerlei. Hieronder volgt een aantal tips, die u wellicht inspireren.

 • De boomspiegels van jonge bomen zijn het meest geschikt voor beplanting. De wortels van de boom nemen dan nog niet alle voedingsstoffen uit de grond weg en er is nog niet al te veel schaduw van de boom zelf;
 • Bloembollen zoals blauwe druifjes, krokussen, narcissen, sneeuwklokjes en tulpen. Sommige soorten zijn geschikt voor verwildering en komen dus elk jaar terug;
 • In de zomer kunnen éénjarigen geplant worden. Geraniums, afrikaantjes of lobelia kunt u planten, maar u kunt ook in het voorjaar een veldboeketmengsel zaaien;
 • Voorbeelden van vaste planten (meest bodembedekkers) of jaarlijks terugkerende planten zijn: vergeetmenietje, maagdenpalm, lievevrouwebedstro, ooievaarsbek;
 • Sommige kruiden zullen het ook goed doen. Denk daarbij aan rozemarijn, tijm of marjorein;
 • Geef de planten water, zoals u ook doet met uw planten in uw tuin of op uw balkon;
 • Onkruid wieden hoort erbij, als u de boomspiegel netjes wilt houden.

Sommigen zullen ervoor kiezen om de boomspiegel onkruidvrij te houden en er geen beplanting aan te brengen. Dat is een verstandige keuze als het om grote, oude bomen gaat. Daar zullen niet veel planten groeien.

Er zullen ook boomspiegels zijn die niet onderhoud gaan worden door omwonenden. Daar zal in het voorjaar en in de zomer het onkruid zijn gang kunnen gaan.

Welk onderhoud er wel of niet plaatsvindt, het straatbeeld zal in ieder geval veranderen. Dat zal op sommige plaatsen even wennen zijn.