Bunschoterhof

Door de veranderingen in de zorg zijn de traditionele verzorgingshuizen verleden tijd. Toch is er nog steeds een grote groep mensen dat veiligheid zoekt, beschut wil wonen en zorg graag dichtbij wil hebben. De Bunschoterhof is een nieuwbouwproject van Woonstede dat voldoet aan deze behoeften. Op de plek waar vroeger de Paasbergschool stond (Verlengde Amsterdamseweg) worden 55 woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn in eerste instantie bedoeld voor cliënten van Vilente en ouderen binnen de gemeente.

Beschrijving

Het gaat om het gebied waar vroeger de Paasbergschool stond. Het gebied ligt tussen de Verlengde Amsterdamseweg, Bunschoterweg en het Bunschoterpad. De school is in 2008 gesloopt. Vervolgens is op de plek van de voormalige school archeologisch onderzoek uitgevoerd. Voor het zuidelijke deel van het gebied moet nog archeologisch onderzoek uitgevoerd worden.

Woonstede zorgt voor de realisatie van de woningen en als gemeente zijn we in dit project verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de woningen. Dat zal bestaan uit voornamelijk groenstroken met bomen. In het stuk tussen de nieuwbouw en het bestaande gebouw van Careander komt een pleintje.

Wonen met een plus

Het ontwerp biedt ruimte voor 55 appartementen en een half verdiepte parkeergarage. Het bestaat uit driekamerappartementen tussen de 81 en 108 m2 met een huurprijs van ongeveer € 570. In het ontwerp is aan de ene kant rekening gehouden met beslotenheid en aan de andere kant de mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Ook is het gebouw drempelloos en bij de inrichting van de woningen is bijvoorbeeld rekening gehouden met de draaicirkels van rolstoelen. Vilente krijgt een kantoor in het nieuwe appartementengebouw. Dat geeft toekomstige bewoners de mogelijkheid om zorg en aanvullende diensten zoals alarmering en maaltijden af te nemen.

Planning

De omgevingsvergunning voor het bouwplan is verleend en ligt ter inzage tot eind maart 2017. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte wordt op dit moment uitgewerkt. Het archeologisch onderzoek voor het zuidelijke deel is eind 2016 afgerond (zie ook nieuwsbrief nr. 3).

  • Start bouw woningen: naar verwachting medio april 2017.
  • Oplevering woningen: naar verwachting tweede kwartaal 2018.
  • Start werkzaamheden openbare ruimte: na oplevering van de woningen door Woonstede, derde en vierde kwartaal 2018.

Documenten

Nieuwsbrieven

Bestemmingsplan

Tot en met 30 maart 2016 lag het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. Bekijk ook de bekendmaking hiervan. Er zijn drie zienswijzen ingediend: twee op het bestemmingsplan en één op het beeldkwaliteitsplan. Afgelopen 30 juni heeft de gemeenteraad vergaderd over allebei de plannen en heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld. Dat betekent dat de beroepstermijn voor het Bestemmingsplan gaat lopen. Meer informatie daarover leest u op www.ede.nl/bekendmakingen.

Opgravingen

Graven naar ons verleden

Dat er in Ede al eeuwenlang bewoning heeft plaatsgevonden, was al lang bekend. Ook voor de Bunschoterhof was het bekend dat de kans op resten van bewoning uit het verleden hoog was. Archeologische vooronderzoeken hebben dit ook aangetoond. Omdat deze resten door de woningbouw verstoord gaan worden, is er in 2012 in het grootste deel van de Bunschoterhof een opgraving uitgevoerd. In het zuiden staan nog bomen die nu voor de woningbouw gekapt gaan worden. Vanaf 15 augustus wordt het deel in het zuiden ook opgegraven.

De vroeg-middeleeuwse bewoners van Ede

Er zijn in 2012 sporen (verkleuringen in de grond) teruggevonden van enkele boerderijen, die uit de 7e en 8e eeuw dateren. Opvallend is dat er veel hutkommen zijn gevonden. Hutkommen zijn half ingegraven gebouwtjes, die als schuurtje voor het uitoefenen van activiteiten werd gebruikt. Wat precies de functie van deze schuurtjes in de Bunschoterhof is geweest en welke activiteiten er hebben plaatsgevonden, hopen we bij deze opgraving meer helder te krijgen. Voor Ede is er nog weinig bekend over bewoning uit deze periode. We kunnen dus nu al concluderen, dat we belangrijke informatie in handen hebben over de bewoners in de 7e en 8e eeuw in het plangebied Bunschoterhof.

De start van de opgraving nog afhankelijk van de kap van de bomen. De bomen worden naar verwachting half juli gekapt. Wanneer er vogels in de bomen aan het broeden zijn, worden de bomen pas later gekapt. Naar verwachting start de opgraving half augustus.

Vragen?

Heeft u vragen over het project? Voor vragen over het bouwplan kunt u contact opnemen met de projectleider van Woonstede, Iris van den Akker. Zij is bereikbaar via (0318) 69 56 95 of mail naar ivandenakker@woonstede.nl. Of kijk op de website van Woonstede. Voor vragen over de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente, Colette de Graaf. Zij is bereikbaar via (0318) 68 01 61 of mail naar colette.de.graaf@ede.nl.

Ontwerp

Plannen, schetsen en tekeningen van het Bospoortgebied