Gedeeltelijke lockdown en routekaart om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Lees het hele persbericht van Rijksoverheid.

Ook heeft Rijksoverheid een routekaart ontwikkeld met 4 risiconiveaus en de maatregelen die daarbij horen.

Meer corona nieuws