Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) geeft advies over welstand en erfgoed. Zij voert de welstandstoets uit bij plannen voor nieuwbouw en verbouwingen. Daarnaast geeft de commissie advies over monumenten. Bijvoorbeeld over het aanwijzen van monumenten of restauraties aan beschermde monumenten. In niet alle gevallen geeft de CRK advies, op de pagina ‘Welstandstoets’ leest u in welke gevallen alleen een ambtelijke toets plaatsvindt door de ambtelijk secretaris.

Vergaderingen

De commissie vergadert twee keer per maand. Kijk in de agenda voor de vergadertijd- en locatie van de openbare vergaderingen.

Samenstelling

De CRK bestaat uit een voorzitter, een inwoner en een aantal inhoudelijk deskundigen. Ze heeft twee kamers: een kamer voor adviesvragen over welstand en een kamer voor adviesvragen over erfgoed. De kamers bestaan uit in totaal vijf deskundigen op het gebied van restauratietechniek, bouwhistorie, architectuurhistorie, architectuur en stedenbouw/landschap. Diverse adviseurs van de gemeente en een secretariaat ondersteunen de commissie. De ambtelijke toets wordt uitgevoerd door de secretaris van de CRK.

Normen

Het advies van de CRK en de ambtelijk secretaris is gebaseerd op normen die in de welstandsnota staan. Als delen in een plan over erfgoed gaan, toetst de commissie of deze de monumentale waarde zal aantasten. De waarde kan per monument verschillen en is beschreven in het monumentenregister. Daarnaast toetst de commissie of aan de richtlijnen voor monumenten wordt voldaan die in de Leidraad MOOI Ede staan.

Jaarverslag

De commissie maakt ieder jaar een jaarverslag voor de gemeenteraad.