Evenement organiseren

Bijgewerkt: 13-03-2018

Beschrijving

Wilt u een feest, evenement of activiteit organiseren in Ede? Dan hebt u soms een vergunning nodig. Kleine evenementen hoeft u alleen maar te melden.

Spelregels

De gemeente heeft spelregels opgesteld voor veiligheid bij het organiseren van evenementen. Deze staan in het handboek Spelregels Veiligheid Evenementen gemeente Ede. Onder het kopje Formulieren vindt u het handboek en de Bijlage Spelregels Veiligheid Evenementen gemeente Ede.

Voor welke evenementen heb ik een vergunning nodig en wanneer is een melding genoeg?

Valt uw evenement of activiteit binnen één van deze categorieën? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar doet u een melding.

• Incidenteel sportevenement op eigen terrein, dus niet op de openbare weg. Tot maximaal 100 bezoekers of deelnemers.
• Muzikale rondgang, serenade of optocht zonder verkeershinder.
• Buurt- wijk- en straatfeesten, waarbij het niet nodig is de openbare weg af te sluiten en geen andere verkeersmaatregelen nodig zijn.
• Wandel- en fietsactiviteiten tot maximaal 100 deelnemers. 
• Fancy fairs en rommelmarkten op eigen terrein, dus niet op de openbare weg. En waarbij geen verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn.

Vergunning

Past uw evenement niet in deze categorieën? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een braderie, muziekevenement of kermis.

Evenement of activiteit op eigen terrein

Organiseert u voor een besloten gezelschap (op uitnodiging) een feest op uw eigen terrein, zoals bijvoorbeeld een tuinfeest? Dan hoeft u geen melding te doen.
Is het feest zo groot dat uw buren overlast kunnen ondervinden? Dan is het verstandig uw feest vooraf te melden bij de gemeente.

Hoe kan ik een evenement melden of een vergunning aanvragen?

Voor een aantal evenementen hoeft u alleen een melding te doen. Het kan ook zijn dat u een vergunning nodig heeft. Loop de vragen in het digitale formulier ‘evenement organiseren’ door. Zo weet u of u de activiteit alleen hoeft te melden of dat u een vergunning nodig heeft. U kunt vervolgens direct uw melding doen of een vergunning aanvragen.

Informeren omwonenden

Informeer alle omwonenden minimaal twee weken voor uw evenement over:

• wanneer de activiteit is;
• welke hinder ze mogelijk ondervinden, bijvoorbeeld geluidsoverlast of afsluiting van wegen;
• en waar ze met hun vragen of klachten terecht kunnen.

Bij 'meer informatie' bij product 'evenement organiseren' vindt u een voorbeeld brief. Wij ontvangen graag de brief voor de omwonenden twee weken voor het evenement.

Wat heb ik nodig om een vergunning voor een evenement aan te vragen?

Bij een melding hoeft u alleen een indelingstekening met ingetekende objecten in te sturen. U voegt deze toe wanneer u het digitale formulier invult.

Vergunning

Bij een vergunning vragen wij u de volgende documenten aan te leveren:

• Indelingstekening en/of een uitgetekende routekaart. Teken alle objecten, bijvoorbeeld tenten en kramen, in de indelingskaart. Uitgeschreven routekaarten voldoen niet.
• Veiligheidsplan inclusief programma.
• In geval van een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol: kopie van het legitimatiebewijs en kopie van sociale hygiëne van de leidinggevende van de horeca tijdens het evenement.
• Bij plaatsing bouwwerken: bouwkundig rapport met tekeningen.

U voegt deze toe wanneer u het digitale formulier invult.

Hoelang van tevoren meld ik een evenement of vraag ik een vergunning aan?

Melding

U meldt een evenement tien werkdagen van tevoren.

Vergunning

Een vergunning vraagt u minimaal acht weken van tevoren aan. Bij grotere evenementen adviseren wij u om de vergunning drie maanden van tevoren aan te vragen. Wij vragen voor veel evenementen advies aan politie, brandweer, verkeer, OddV en Hulpverlening Gelderland Midden. Dit kost meer tijd.

Bent u te laat met het indienen van een aanvraag? Dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

U hoort na het indienen van uw aanvraag zo snel mogelijk ons besluit.

Wat kost een melding of vergunning voor een evenement?

Aan het melden van een evenement zijn geen kosten verbonden.

Een vergunningaanvraag kost € 35,30.