Geboorteaangifte

Bijgewerkt: 15-01-2018

Beschrijving

Wanneer uw kind is geboren meldt u dat bij de gemeente. De gemeente maakt dan een akte op van de geboorte. Die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. De akte is het juridische bewijs van de geboorte van uw kind.

Wie doet geboorteaangifte?

De vader van het kind doet aangifte van de geboorte. Kan de vader de aangifte niet doen? Dan mogen de volgende personen aangifte doen:

 • de moeder van het kind;
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was (opa, oma enzovoort);
 • de bewoner van het huis bij wie de geboorte heeft plaatsgevonden;
 • het hoofd of een gemachtigde van de instelling waar de geboorte heeft plaatsgevonden (ziekenhuis, gevangenis en dergelijke).

Hoe doe ik aangifte van de geboorte?

U doet aangifte bij de gemeente waar uw kind is geboren. De aangifte moet binnen drie dagen na de geboorte gedaan worden. Binnen deze drie dagen moeten ten minste twee werkdagen vallen.

Bij de gemeente Ede kunt u op de volgende manieren aangifte doen van de geboorte:

 • Digitale geboorteaangifte. U heeft uw DigiD nodig (en die van uw partner). Binnen drie dagen na de geboorte zet u uw handtekening persoonlijk bij de balie Publiekszaken in Ede. Dit kunt u tijdens de reguliere openingstijden doen, zonder afspraak.
 • Bij een bevalling in ziekenhuis Gelderse Vallei kunt u meteen digitaal aangifte doen in het ziekenhuis. In dat geval tekent u de akte tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.
 • Persoonlijk bij de balie Publiekszaken in Ede. Binnen drie dagen na de geboorte komt u naar de balie in het gemeentehuis.

Wat moet ik meenemen om aangifte van geboorte te doen?

Als u geboorteaangifte doet, neemt u het volgende mee:

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet;
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder;
 • verklaring van de arts of verloskundige (niet verplicht);
 • trouwboekje (niet verplicht);
 • een erkenningsakte ongeboren kind (als u zo'n akte hebt);
 • een akte van naamskeuze (als u zo'n akte hebt).


Kind geboren binnen een relatie van twee vrouwen

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, nemen indien van toepassing,  bij de aangifte een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee.

Binnen hoeveel dagen doe ik geboorteaangifte?

U doet binnen drie dagen, na de dag van geboorte, aangifte van uw kind. Binnen deze drie dagen moeten tenminste twee werkdagen vallen.

Wat kost het om aangifte van geboorte te doen?

De geboorteaangifte kost niets. Een afschrift of uittreksel van de akte kost € 13,20.

Meer informatie