Hondenbelasting

Bijgewerkt: 27-10-2015

Beschrijving

Als u in de gemeente Ede één of meer honden houdt, dan moet u hondenbelasting betalen. Ook als uw hond nooit buiten komt. U betaalt hondenbelasting voor het houden van een hond, niet omdat uw hond wel of geen overlast veroorzaakt.

Gedurende het hele jaar vinden er controles plaats. Controleurs weten op welke adressen hondenbelasting wordt betaald en voor hoeveel honden. Treft een controleur een bij ons onbekende hond aan dan laat hij een aangiftebiljet en een brief achter op dat adres. Als u op dat moment thuis bent dan kan de aangifte ook ter plekke worden opgemaakt. Deze gegevens worden aan de gemeente doorgegeven. De controles worden aangekondigd in Gemeentenieuws #Ede in Ede Stad. Gemeentenieuws #Ede staat ook op www.ede.nl.

Wanneer betaal ik hondenbelasting?

De houder van de hond betaalt de belasting. Dit hoeft niet perse de eigenaar te zijn. Als bijvoorbeeld uw inwonende kinderen een hond hebben, bent u belastingplichtig, ook al zijn uw kinderen meerderjarig. Ook als u voor meer dan een maand een hond in huis neemt voor een ander moet u hondenbelasting betalen.

U hoeft geen hondenbelasting te betalen voor honden:

• die dienen als blindengeleidehond;
• die dienen als gehandicaptenhulphond;
• die verblijven in een asiel;
• die jonger zijn dan 3 maanden en nog verblijven bij de moederhond;
• die opgeleid worden tot blindengeleidenhond of gehandicaptenhulphond.

Hoe meld ik mijn hond aan of af voor de hondenbelasting?

Uw meld uw hond aan of af via het digitale formulier Hond(en) aan- of afmelden. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Hond afmelden

Meld uw hond af binnen veertien dagen na overlijden of afstaan. Als u een hond afmeldt, dient u het BSN (burgerservicenummer) van de belastingplichtige te gebruiken. Het BSN staat op uw aanslagbiljet. Als uw hond(-en) in de loop van het jaar overlijd(-t/-en), of u doet afstand van één of meer honden dan kunt te veel betaalde belasting terugkrijgen. Mocht u nog niet hebben betaald dan wordt de aanslag verlaagd. Dit geldt niet als het bedrag lager is dan € 9.

Als u uw hond ná veertien dagen afmeldt, dient u een bewijsstuk mee te sturen. Bijvoorbeeld een rekening van de dierenarts, van het crematorium of een afstandsverklaring van het asiel. Als u dit niet meestuurt dan krijgt u ontheffing vanaf de datum dat de brief binnen is (minus 14 dagen).

Hond aanmelden

Als u een hond aanschaft, bent u verplicht om dit binnen veertien dagen aan de gemeente door te geven. Als uit onze controle blijkt dat u wel een hond heeft, wordt er een ambtshalve aanslag opgelegd. Het is dan aan u om te bewijzen dat de aanslag niet klopt.

Hoeveel hondenbelasting moet ik betalen?

Voor de eerste hond: € 85,56

Voor iedere volgende hond: € 127,80

Voor een kennel: € 303,24. Hiervoor heeft u een bewijs van registratie bij de 'Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland' nodig.