Hondenbelasting

Beschrijving

Als u in de gemeente Ede één of meer honden houdt, dan moet u hondenbelasting betalen. Ook als uw hond nooit buiten komt. U betaalt hondenbelasting voor het houden van een hond, niet omdat uw hond wel of geen overlast veroorzaakt.

Gedurende het hele jaar vinden er controles plaats. Controleurs weten op welke adressen hondenbelasting wordt betaald en voor hoeveel honden. Treft een controleur een bij ons onbekende hond aan dan laat hij een aangiftebiljet en een brief achter op dat adres. Als u op dat moment thuis bent dan kan de aangifte ook ter plekke worden opgemaakt. Deze gegevens worden aan de gemeente doorgegeven. De controles worden aangekondigd in Gemeentenieuws #Ede in Ede Stad. Gemeentenieuws #Ede staat ook op www.ede.nl.

Wetgeving

Meer informatie