Hondenbelasting

Bijgewerkt: 21-11-2016

Beschrijving

Als u in de gemeente Ede één of meer honden houdt, dan moet u hondenbelasting betalen. Ook als uw hond nooit buiten komt. U betaalt hondenbelasting voor het houden van een hond, niet omdat uw hond wel of geen overlast veroorzaakt.

Het hele jaar door vinden er controles plaats. De controleurs weten op welke adressen hondenbelasting wordt betaald en ook voor hoeveel honden. Treft een controleur een bij ons onbekende hond aan dan laat hij een aangiftebiljet en een brief achter op dat adres. U bent verplicht dit biljet ingevuld, ondertekend en op tijd terug te sturen. Als u op dat moment thuis bent dan kan de aangifte ook ter plekke worden opgemaakt. Deze gegevens worden aan de gemeente doorgegeven. De controles worden aangekondigd in Gemeentenieuws #Ede in Ede Stad.

Wie betaalt hondenbelasting?

De houder van een hond betaalt hondenbelasting. Dit hoeft niet perse de eigenaar te zijn. Als bijvoorbeeld uw inwonende kinderen een hond hebben dan bent u belastingplichtig, ook al zijn uw kinderen meerderjarig. De belastingplichtige voor de gebruikersaanslag gemeentelijke belastingen krijgt de aanslag hondenbelasting. Ook als u voor meer dan een maand een hond in huis neemt van een ander betaalt u hondenbelasting.

U hoeft geen hondenbelasting te betalen voor honden:

  • die dienen als blindengeleidehond;
  • die dienen als gehandicaptenhulphond;
  • die verblijven in een asiel;
  • die jonger zijn dan 3 maanden en nog verblijven bij de moederhond;
  • die opgeleid worden tot blindengeleidehond of gehandicaptenhulphond.

Hoe meld ik mijn hond aan of af voor de hondenbelasting?

U meldt uw hond aan of af via het digitale formulier Hond(en) aan- of afmelden. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Hond afmelden

Meld uw hond af binnen veertien dagen na overlijden of afstaan. Als u een hond afmeldt, dient u het BSN (burgerservicenummer) van de belastingplichtige te gebruiken. Het BSN staat op het aanslagbiljet. Als uw hond(en) in de loop van het jaar overlijd(-t/-en), of u doet afstand van één of meer honden dan kunt het te veel betaalde bedrag terugkrijgen. Mocht u nog niet hebben betaald dan wordt de aanslag verlaagd. Er wordt geen ontheffing verleend als het bedrag lager is dan € 9.

Als u uw hond ná veertien dagen afmeldt, dient u een bewijsstuk mee te sturen. Bijvoorbeeld een rekening van de dierenarts, van het crematorium of een afstandsverklaring van het asiel. Als u dit niet meestuurt dan krijgt u ontheffing vanaf de datum dat de brief binnen is.

Hond aanmelden

Als u een hond aanschaft, bent u verplicht om dit binnen veertien dagen aan de gemeente door te geven. Als uit onze controle blijkt dat u een hond heeft en u deze niet heeft aangemeld na het verzoek van de controleur, dan wordt er een ambtshalve aanslag opgelegd. Het is dan aan u om te bewijzen dat de aanslag niet klopt.

Hoeveel hondenbelasting moet ik betalen?

  • Voor de eerste hond: € 32,16
  • Voor iedere volgende hond: € 48
  • Voor een kennel: € 113,76. Hiervoor heeft u een bewijs van registratie bij de 'Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland' nodig.