Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

Bijgewerkt: 18-12-2017

Beschrijving

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over het contact dat u heeft gehad met de gemeente Ede. U kunt een klacht doorgeven wanneer u vindt dat u door ons niet goed behandeld bent. Dit kan via het digitale formulier of schriftelijk.

Klacht leefomgeving

Klachten over bijvoorbeeld fietspaden, wegen, vijvers, speeltoestellen of verkeersborden, hondenpoep, onkruid, zwerfvuil, graffiti, vandalisme, losliggende stoeptegels of een kapotte straatlantaarn geeft u door via het formulier Melding woon- en leefomgeving.

Klacht discriminatie

Klachten over ongelijke behandeling kunt u bij ons melden. Het Anti Discriminatie Bureau (ADB) met de naam: ‘Art.1 Gelderland – Midden’ behandelt de klachten.

Ombudscommissie

Bent u niet tevreden over hoe uw klacht door de gemeente Ede is afgehandeld? Of is uw klacht niet binnen zes weken behandeld? Dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de Lokale Ombudscommissie Ede. Heeft u een klacht over de jeugdhulp die de gemeente biedt via het Centrum voor Jeugd en Gezin of het sociaal team? Neem dan contact op met de contactpersoon van de Lokale Ombudscommissie Ede.

Wie kan een klacht indienen tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden?

Iedereen mag een klacht indienen. Wij behandelen geen klachten over andere instanties of overheidsinstellingen. Deze instanties doen dit zelf. We hoeven niet alle klachten te behandelen. Dit is onder andere het geval als:

• uw klacht al eerder behandeld is of
• uw klacht gaat over beleid en/of regelgeving of
• het gedrag waartegen u een klacht heeft langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden of
• uw klacht gaat over een gedraging waartegen een bezwaarschrift of beroepschrift kan worden ingediend.

Hoe kan ik een klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden indienen?

U geeft uw klacht door met het digitale formulier ‘klacht indienen’. U kunt ook uw klacht schriftelijk doorgeven. Als u uw klacht schriftelijk indient, vermeldt u daarin:

• Naam, adres en telefoonnummer;
• De datum waarop u de klacht heeft geschreven;
• De datum waarover de klacht gaat;
• Een duidelijke omschrijving van de situatie.

Onderteken uw klacht en schrijf in de linkerbovenhoek van uw brief en op de enveloppe duidelijk het woord ‘klacht’.

Binnen welke termijn kan ik een klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden indienen en krijg ik reactie op mijn klacht?

U kunt een klacht doorgeven wanneer u vindt dat u door ons niet goed behandeld bent. Doet u dit wel binnen één jaar. Wacht u langer, dan zijn wij niet meer verplicht uw klacht te behandelen. Na ontvangst van uw klacht bellen we u binnen drie werkdagen. U kunt in dit gesprek uw klacht toelichten. De klachtbehandelaar onderzoekt de klacht en informeert u over de uitkomst. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Lokale Ombudscommissie Ede.