Meer Kinderen Meedoen, tegemoetkoming voor sport/cultuur/recreatie

Bijgewerkt: 12-02-2018

Beschrijving

Sporten en meedoen aan culturele of recreatieve activiteiten is niet goedkoop. Heeft u kinderen van 6 tot en met 17 jaar? Dan kunt u voor uw kind hiervoor een tegemoetkoming krijgen. De tegemoetkoming bedraagt € 200 per kind per jaar. De tegemoetkoming kunt u gebruiken om voor uw kind bijvoorbeeld de contributie van een sportclub te betalen, lidmaatschap van een vereniging of bibliotheek. Of voor een leuke cursus. De tegemoetkoming besteedt u digitaal via de website Ede doet mee!.

Wanneer kan ik de tegemoetkoming van de regeling Meer Kinderen Meedoen aanvragen?

U kunt de tegemoetkoming aanvragen als:

  • het inkomen van u en uw eventuele partner onder 130% van het sociaal minimum ligt;
  • uw vermogen onder de gestelde norm ligt;
  • uw kind(eren) op 1 januari 6 tot en met 17 jaar oud zijn.

Maakt u gebruik van de Voedselbank of volgt u een schuldhulpverleningstraject? Ook dan komt u ongeacht uw inkomen in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

De tegemoetkoming voor 2017 kunt u aanvragen tot 1 december 2017 via Bereken uw Recht.

Het tegoed van 2017 kunt u tot en met 31 december 2017 besteden via onze webshop Ede doet mee!. Daarna vervalt het tegoed, dit kunt u niet meenemen naar 2018.

Hoe vraag ik de tegemoetkoming van de regeling Meer Kinderen Meedoen aan?

U vraagt deze regeling aan via Bereken uw Recht. U vult hier eerst een vragenlijst in. Daarna ziet u meteen voor welke regelingen u in aanmerking komt. Uw aanvraag kunt u direct digitaal indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u dit aanvragen op www.digid.nl.

Bij de balie aanvragen

U kunt zich ook melden bij het Werkplein regio FoodValley. Consulenten van het loket Aanvullend Inkomen helpen u dan met uw aanvraag.

Besteding via Ede doet mee!

U krijgt een tegoed voor een totaalbedrag van € 200. Dit tegoed kunt u alleen digitaal besteden via de website Ede doet mee! Op ededoetmee.nl kiest u uw activiteit en product. Om te zien hoe het werkt bekijkt u het filmpje.

Wat heb ik nodig om de tegemoetkoming van de regeling Meer Kinderen Meedoen aan te vragen?

Uw digitale aanvraag doet u via Bereken uw Recht, Vraagt u deze regeling aan bij het loket Aanvullend Inkomen op het Werkplein regio FoodValley? Neemt u dan uw legitimatiebewijs mee.

Hoelang duurt het voor ik de beslissing op mijn aanvraag Meer Kinderen Meedoen krijg?

U ontvangt binnen acht weken ons besluit op uw verzoek. Heeft u een aanvraag via Bereken uw Recht gedaan? Dan ontvangt u binnen zes weken ons besluit per e-mail. Bij de toekenningsbrief ontvangt u een instructie hoe u inlogt op de website Ede doet mee!.