Meer Volwassenen Meedoen, tegemoetkoming voor sport/cultuur/recreatie

Bijgewerkt: 08-01-2018

Beschrijving

Sporten en meedoen aan culturele of recreatieve activiteiten is niet goedkoop. U kunt hiervoor de tegemoetkoming Meer Volwassenen Meedoen krijgen. De tegemoetkoming kunt u gebruiken om bijvoorbeeld de contributie van een sportclub te betalen, lidmaatschap van een vereniging of bibliotheek. De tegemoetkoming besteedt u digitaal via de website Ede doet mee!.

De tegemoetkoming bedraagt € 200 per kalenderjaar.

Wanneer kan ik de tegemoetkoming Meer Volwassenen Meedoen voor activiteiten voor sport, cultuur en recreatie aanvragen?

U kunt de tegemoetkoming Meer Volwassenen Meedoen aanvragen als:


Hoe vraag ik de tegemoetkoming van de regeling Meer Volwassenen Meedoen aan?

U vraagt deze tegemoetkoming aan via Bereken uw Recht. U vult hier eerst een vragenlijst in. Daarna ziet u meteen voor welke regelingen u in aanmerking komt. Uw aanvraag kunt u direct digitaal indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig. U kunt meerdere regelingen tegelijk aanvragen.

Bent u niet in het bezit van DigiD? Dan kunt u dit aanvragen op www.digid.nl. Heeft u geen computer of lukt het u niet om digitaal aan te vragen? Dan kunt u zich melden bij het Werkplein regio FoodValley. Consulenten van het loket Aanvullend Inkomen helpen u dan bij uw aanvraag. Neem hiervoor een legitimatiebewijs mee.

Besteding via Ede doet mee!

U krijgt een tegoed voor een totaalbedrag van € 200. Dit tegoed kunt u alleen digitaal besteden via de website Ede doet mee! Op ededoetmee.nl kiest u uw activiteit en product. Om te zien hoe het werkt bekijkt u het filmpje.

Wat heb ik nodig om de tegemoetkoming van de regeling Meer Volwassenen Meedoen aan te vragen?

Uw digitale aanvraag doet u via Bereken uw Recht. Vraagt u deze regeling aan bij het loket Aanvullend Inkomen op Werkplein regio FoodValley? Neemt u dan uw legitimatiebewijs mee.

Hoelang duurt het voor ik de beslissing op mijn aanvraag Meer Volwassenen Meedoen krijg?

U ontvangt binnen acht weken ons besluit op uw verzoek. Heeft u een aanvraag via Bereken uw Recht gedaan? Dan ontvangt u binnen zes weken ons besluit per e-mail.