Uitschrijven

Bijgewerkt: 01-01-2018

Beschrijving

Als u in een jaar tijd, ten minste acht maanden buiten Nederland verblijft, dan schrijft u zich uit bij de gemeente. Ook als het geen aaneengesloten periode is. De gemeente stelt dan bepaalde instanties, zoals de belastingdienst of een pensioenfonds, op de hoogte van uw vertrek.

Wie kan zich uitschrijven bij de gemeente?

Als u in een jaar tijd, ten minste acht maanden buiten Nederland verblijft, dan schrijft u zich uit bij de gemeente. Ook als het geen aaneengesloten periode is. U kunt u zelf uitschrijven bij de gemeente, als u 16 jaar of ouder bent. Een ouder, voogd of verzorger schrijft zijn minderjarige kinderen uit.
Wanneer samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners samen vertrekken, mogen zij voor elkaar aangifte doen. Een ouder(s) en meerderjarige kinderen die samen vertrekken, kunnen dit voor elkaar doen.
De curator doet de uitschrijving voor een persoon die onder curatele is gesteld.

U hoeft zich niet uit te schrijven als u naar een andere gemeente in Nederland verhuisd. Lees meer over verhuizen binnen Nederland bij het product verhuizen.

Hoe schrijf ik mij uit als ik naar het buitenland ga?

Om u uit te schrijven bij de gemeente, doet u binnen vijf dagen voor uw vertrek uit Nederland aangifte van het vertrek aan de balie van de gemeente.

Let op: Als er niemand in de woning achterblijft, dan kunt u de aangifte van vertrek schriftelijk doen. Als er wel iemand in de woning blijft wonen, dan moeten alle personen die wel vertrekken persoonlijk aan de balie verschijnen. Meerderjarigen om aangifte te doen en minderjarigen wegens verschijningsplicht.

In de aangifte deelt u mee dat u vertrekt. Ook geeft u aan in welk land u verblijft en wat uw eerste adres in dat land is.

Wat moet ik meenemen als ik me wil uitschrijven?

Als u zich wilt uitschrijven neemt u een geldig identiteitsbewijs mee.

Wat kost het uitschrijven uit de gemeente?

Het uitschrijven uit de gemeente kost niets.
Een bewijs van uitschrijving kost € 10,10.