Vuurwerk

Bijgewerkt: 12-06-2017

Beschrijving

U mag tijdens de jaarwisseling tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk afsteken. Voor alle andere dagen heeft u een vergunning of ontheffing nodig. Bij de provincie Gelderland kunt u een vergunning of melding aanvragen voor het afsteken van professioneel-, consumenten-, of theatervuurwerk. Ook vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente Ede.

Hoe meld ik dat ik met carbid wil schieten?

Om carbid te schieten heeft u een evenementenvergunning nodig. Bij de aanvraag hoort een situatietekening. Daarop geeft u aan waar u van plan bent het carbid te gebruiken, waar het publiek staat en waar u eventuele andere objecten gaat plaatsen. U moet ook een veiligheidsplan toevoegen aan de vergunningaanvraag.

Het termijn voor een evenementenvergunning voor een carbid evenement is 12 weken.

U mag binnen de bebouwde kom geen carbid schieten. Carbid schieten is alleen kleinschalig toegestaan buiten de bebouwde kom. Carbid schieten mag alleen als er voor personen, dieren en goederen geen gevaar, overlast of hinder ontstaat.