Erkenning van een kind

Bijgewerkt: 11-01-2018

Beschrijving

Verwacht u een kind en bent u niet met uw partner getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? De vader of duomoeder kan dan het kind erkennen. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn.

Erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op u neemt. U krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind. Het kind krijgt erfrecht en kan bij de erkenning uw achternaam krijgen.

Door erkenning krijgt u niet het ouderlijk gezag over het kind. Dit moet bij de rechtbank worden geregeld. Hiervoor kunt u bij de griffie van de rechtbank of bij de balie Publiekzaken van de gemeente een speciaal formulier krijgen. U kunt het formulier ook downloaden onder ‘gezamenlijk gezag aanvragen’.

Wie kan het kind erkennen?

Wanneer u 16 jaar of ouder bent kunt u een kind erkennen. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. De erkenner mag geen directe familie van de moeder zijn. Wanneer er al twee ouders zijn, kan het kind niet worden erkend door een derde.

Hoe werkt erkenning van een kind?

  • U kunt erkenning vóór de geboorte doen, dan komt de naam van de erkenner direct in de geboorteakte.
  • U kunt de erkenning tegelijkertijd met de geboorteaangifte doen. De geboorteakte wordt dan eerst opgemaakt met alleen de naam van de moeder. Daarna wordt een akte van erkenning opgemaakt waarop staat dat het kind erkend is.
  • U kunt een kind ook erkennen na de geboorte.

Het erkennen van een kind kan bij uw eigen gemeente, maar ook bij de geboortegemeente van het kind.

In Ede gaat u hiervoor naar de balie Publiekszaken.

Wat moet ik meenemen om erkenning aan te vragen?

Is het uw eerste kind binnen de relatie en wilt u kiezen voor de achternaam van de erkenner? Dan moet de moeder persoonlijk mee komen bij de erkenning.

Krijgt het kind de achternaam van de moeder? Of is het niet het eerste kind uit dezelfde relatie? Dan hoeft de moeder niet persoonlijk mee te komen bij de erkenning. Zij kan ook schriftelijk toestemming geven. Het formulier met de toestemmingsverklaring vindt u hieronder bij het kopje ‘Formulieren’.

U neemt bij de erkenning het volgende mee:

  • geldig identiteitsbewijs van de erkenner en de moeder;
  • schriftelijke toestemming van de moeder, als het kind jonger is dan 16 jaar en geen achternaamskeuze wordt gedaan;
  • schriftelijke toestemming van het kind zelf, indien het kind 12 jaar of ouder is.

Wat kost het om een kind te erkennen?

Aan de erkenning van een kind zijn geen kosten verbonden.