Geluidshinder 2012

Januari

Februari

Maart

April

Juni

  • 27 juni - <media 1856>Bestemmingsplan Kern Ede, omgeving Stompekamperweg 3</media> - Besluit (pdf)
  • 20 juni - <media 1862>Uitwerkingsplan Deelgebied J1, Enka-terrein in Ede</media> - Ontwerpbesluit wegverkeerslawaai (pdf)

Augustus

September

Oktober

November

December

  • 19 december - <media 3929>Edeseweg/Schoolstraat/Strooijweg te Bennekom</media> (pdf)
  • 19 december - <media 3930>Ede, Maanderbuurtweg</media> (pdf)
  • 12 december - Geluidsbelasting gevels woningen langs het spoor (pdf)

Hier vindt u de bekendmakingen vanwege Geluidshinder.