Actueel Ede

Actueel Ede

12 april 2017

17 sollicitanten voor het burgemeesterschap in Ede

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Ede hebben zich 17 sollicitanten gemeld bij de commissaris van de Koning in Gelderland. Het gaat om 14 mannen en 3 vrouwen. Hun leeftijd varieert van 26 tot en met 63 jaar.

Als we dit vanuit politiek standpunt bekijken, geeft dit het volgende beeld:
CDA: 6
VVD:  4   
ChristenUnie:  5   
Onbekend:  2

Onder de kandidaten bevinden zich 9 (waarnemend) burgemeesters, 2 wethouders, 1 lid van Gedeputeerde Staten en 1 lid van de Staten Generaal. Vier sollicitanten komen uit diverse sectoren zoals het bedrijfsleven, de overheid of de dienstverlening.

Procedure

In de komende maanden voert de Gelderse commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, gesprekken met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Ede is samengesteld. In dit overleg leggen zij vast met welke selectie van kandidaten de vertrouwenscommissie gaat spreken. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, samen met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting voor de zomer in de gemeenteraad worden vastgesteld. De commissaris treedt in deze procedure op als rijksheer.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van de gemeenteraad.