Actueel Ede

Actueel Ede

11 april 2017

Bennekommers denken mee over toekomst dorp

Foto van weg in Bennekom

Een groen dorp aan de rand van de Veluwe. Beperkte uitbreiding van het aantal woningen, vooral gericht op het behoud van het huidige aantal inwoners. Een landschapspark tussen Bennekom en Ede. Extra aandacht voor de dorpsentrees. Dit zijn enkele kernpunten uit de Structuurvisie Bennekom, die de gemeente Ede in nauwe samenwerking met de Dorpsraad van Bennekom opgesteld heeft.

In de structuurvisie staat beschreven hoe het dorp zich de komende 10 tot 15 jaar zal ontwikkelen. Waar zijn ontwikkelingen mogelijk, en waar juist niet? Hoe wordt er omgegaan met het groen? Maar ook: welke invloed heeft de KennisAs Ede - Wageningen (het gebied tussen de campus van de Wageningse Universiteit en het toekomstige WFC) op Bennekom?

Samen met Bennekom

De structuurvisie is in samenwerking met de Dorpsraad tot stand gekomen. Leden van de Dorpsraad hebben een belangrijke rol gespeeld bij het verzamelen van informatie, betrekken van de Bennekomse gemeenschap en het bepalen van de koers. De inwoners van Bennekom hebben veel input geleverd voor de visie. Tijdens een bewonersavond op 1 november 2016 hebben maar liefst 150 inwoners hun kijk gegeven op belangrijke vragen die spelen in Bennekom. De naam voor het landschapspark tussen Ede en Bennekom - Keeckerland -  is door de Bennekommers zelf aangedragen. Deze naam verwijst naar de Kekkesteeg of Keecksteegh, een oude weg die hier vroeger liep.

Uitdagen en inspireren

De structuurvisie is een inspiratiebron voor iedereen die zich bezig houdt met de toekomst van het dorp. De gemeente nodigt inwoners en ondernemers nadrukkelijk uit om bij te dragen aan een duurzaam en toekomstbestendig Bennekom. Nieuwe initiatieven zal de gemeente daarbij steeds toetsen aan de koers die de structuurvisie geeft.  

Koers voor 2030

De structuurvisie gaat in op de positie van Bennekom in de omgeving, Bennekom als kern en de leefbaarheid in Bennekom. Hieraan zijn 20 ambities gekoppeld. Zo kan met een beperkte groei van het aantal woningen het inwoneraantal de komende jaren gelijk blijven. Het groene karakter van het dorp wordt versterkt. Tegelijkertijd blijven ontwikkelingen mogelijk. De ecologische verbindingszones tussen het Binnenveld en de Veluwe blijven belangrijk. Aan de zijde van de Dreeslaan kan de KennisAs bijdragen aan de opwaardering van de dorpsentrees.

Wethouder Vreugdenhil is enthousiast over de Structuurvisie: “Het dorp Bennekom heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ik vind het geweldig dat de Dorpsraad en veel inwoners op zo’n bevlogen manier met ons over de toekomst van hun dorp gedacht hebben." "We willen als Bennekommers graag zelf meebepalen hoe Bennekom zich ontwikkelt. Het samen maken van de structuurvisie is erg goed bevallen en smaakt naar meer", zegt Willem Bos, voorzitter van de dorpsraad. “We willen alle Bennekommers bedanken voor hun ideeën en aanvullingen, vele hiervan zijn terug te vinden in de structuur visie Bennekom."

Reageren

De ontwerpstructuurvisie ligt vanaf 20 april tot 17 mei 2017 ter inzage. In die tijd kan iedereen een reactie op de visie geven. Zo kan de visie verder verbeterd worden. De gemeenteraad zal de structuurvisie volgens planning in juli vaststellen.