Actueel Ede

Actueel Ede

3 augustus 2017

Besmetting eieren

Kippen buiten aan het scharrelen

Bij diverse pluimveebedrijven in Nederland (en ook in de gemeente Ede) is de afgelopen weken het verboden middel fipronil in eieren aangetroffen. Dit middel is waarschijnlijk in de eieren terechtgekomen via een behandeling tegen bloedluis bij kippen door een servicebedrijf.

De ontwikkelingen rond deze besmetting van pluimveebedrijven hebben grote impact op de agrarische sector in de Gelderse Vallei. Veel bedrijven krijgen te maken met ingrijpende maatregelen. Na de vogelgriep is dit voor pluimveehouders een nieuwe klap die zij krijgen te verwerken.

De gemeenten in de Gelderse Vallei werken samen in deze kwestie. De gemeente Barneveld vervult daarbij een coördinerende rol.

Meldpunt Gelderse Vallei fipronil problematiek

De gemeenten in de regio en LTO Noord, afdeling Gelderse Vallei hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot de oprichting van een Meldpunt- en informatiepunt voor pluimveehouders. Dit meldpunt is ondergebracht bij het Poultry Expertise Centre in Barneveld.

Het meldpunt is speciaal voor alle pluimveehouders die direct of indirect met de problematiek te maken hebben. Het meldpunt is bedoeld om eerste aanspreekpunt te zijn, vragen te beantwoorden en knelpunten te inventariseren en door te geven aan de betrokken instanties. Het meldpunt kan direct verwijzen naar (hulp-) diensten. Het meldpunt is te bereiken op telefoonnumer 088 020 6410 en via e-mail.

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) publiceert de meest actuele informatie over het onderzoek, de maatregelen en waarschuwingen op haar website. Deze informatie is uitgewerkt voor bedrijven, geblokkeerde bedrijven en consumenten.

Consumenten die willen weten welke eieren al dan niet geschikt zijn voor consumptie, kunnen kijken op de lijst van eicodes.

Financiële problemen

Ondernemers die door de maatregelen in financiële problemen komen, kunnen mogelijk een beroep doen op bijstand voor zelfstandige ondernemers (BBZ). Zij kunnen daarvoor contact de BBZ-consulent van de gemeente Ede. Deze is te bereiken via telefoonnummer (0318) 680365

Daarnaast is de gemeente Ede aangesloten bij 155 Help een bedrijf van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep kunnen doen op de diensten van 155 via deze website.