Actueel Ede

Actueel Ede

1 november 2016

CPO project Het Boddegat krijgt plek op de kazerneterreinen

Foto van het Boddegat

Het gezamenlijke initiatief van een aantal Edese inwoners om duurzame woningen op de kazerneterreinen te bouwen gaat door. Hoewel het er begin dit jaar naar uit zag dat het niet ging lukken om het project van de grond te krijgen, is nu tot grote tevredenheid van de initiatiefnemers en de gemeente de koopovereenkomst getekend. Al op korte termijn wordt gestart met de bouw van 12 woningen op de Elias Beeckmankazerne (Veluwse Poort).

In de Woonvisie Ede 2012 wordt aangegeven meer ruimte te geven aan het zelf (laten) ontwikkelen van woningen. De toekomstige bewoner voert dan meer zelf de regie, al dan niet samen met anderen in een collectief, over het ontwerp  en bouwproces. Dat biedt meer vrijheid en ruimte voor creativiteit. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Het Boddegat past binnen dit beleid.

Het initiatief

Vanaf begin 2012 wordt door de projectorganisatie Veluwse Poort met Het Boddegat gesproken over een concrete locatie op de kazerneterreinen. Het Boddegat wilde hier een duurzame wijk bouwen met ongeveer 30 woningen. De gemeente heeft dit initiatief verwelkomd en gezamenlijk is er in 2013 een intentie-overeenkomst getekend. Het Boddegat kreeg daarmee de tijd om een schetsontwerp te maken, deelnemers te werven en de financiële uitvoerbaarheid aan te tonen.

Eind 2014 had Het Boddegat voldoende deelnemers, waarna in 2015 het ontwerp is uitgewerkt en een aannemer is geselecteerd. Hierbij bleken de grond- en bouwkosten niet in balans met de marktwaarde van de duurzame woningen. Het Boddegat heeft het plan toen vereenvoudigd, door ambities naar beneden bij te stellen en de diversiteit te reduceren. Dit is ook gelukt, maar helaas niet voldoende om het plan te financieren. Zo eindigde 2015 in een impasse.

Overeenstemming

Uiteindelijk hebben de inspanningen er begin 2016 toe geleid dat door de gemeente en CPO Het Boddegat is afgesproken dat het Boddegat op dezelfde locatie een plan voor 12 woningen uitwerkt. De overige ruimte van het oorspronkelijke plan zal de gemeente als vrije kavels voor woningbouw uitgeven.

Wethouder Johan Weijland: “Het is natuurlijk best een lastig proces geweest, af en toe. Maar uiteindelijk telt het resultaat en dat is positief. Het Boddegat kan 12 duurzame woningen bouwen op de door hen zo gewilde locatie, aan de rand van de Veluwe.”
Om de duurzaamheid en de uitstraling van de beginfase te handhaven heeft FARO architecten, die eerder al de woningen voor het Boddegat heeft ontworpen, ook het nieuwe verkavelingsplan gemaakt. Het Boddegat gaat 12 woningen ontwikkelen. De resterende 8 kavels worden door de gemeente verkocht als vrije kavel.

Het Boddegat is blij met deze uitkomst. Voorzitter Theo van Wolfswinkel: “Met het vasthouden aan hoge ambities tijdens de crisis in de bouw hebben we lang tegen de stroom opgeroeid. Ons huidige plan is ook financieel haalbaar: kleinschaliger en eenduidiger, met behoud van architectuur en duurzaamheid. Het wordt nu de hoogste tijd om er te gaan wonen!”