Actueel Ede

Actueel Ede

16 februari 2017

Tevredenheid over de zorg in Ede

Edese inwoners geven de hulp en ondersteuning die zij ontvangen voor zorg (WMO), Jeugdhulp of begeleiding naar werk een ruime voldoende. Dat blijkt uit het tevredenheidsonderzoek Cliënt centraal dat in opdracht van de gemeente Ede is uitgevoerd door bureau Movisie.

Het college van Burgemeester en Wethouders vindt de onderzoeksresultaten zeer waardevol en gaat deze gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de dienstverlening. Wethouder Ligtelijn-Bruins: "We hebben in Ede de basis op orde. Komende tijd gaan we met zorgaanbieders in gesprek hierover en welke verbetermogelijkheden we zien. Want ook die zijn door bewoners genoemd."

Concrete verbeterpunten

Het onderzoek werd uitgevoerd naast het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek en bestond uit een enquête, interviews en groepsgesprekken. De rapportage geeft inzicht in de ervaringen van cliënten met de hulp en ondersteuning die zij ontvangen. Cliënten in Ede hechten vooral belang aan de waarden vertrouwen, toegankelijkheid, partnerschap en eigen regie en een integrale en passende aanpak. Volgens een deel van de cliënten van de Participatiewet en Jeugdhulp kan dat nog beter. De gemeente gaat hierover in gesprek met zorgaanbieders en burgers. Uit het onderzoek blijkt ook dat cliënten behoefte hebben aan meer persoonlijke en toegankelijke communicatie. De gemeente gaat samen met zorginstellingen aan de slag met een betere bereikbaarheid en vindbaarheid van hulp en ondersteuning, die is afgestemd op specifieke groepen zoals mensen met een beperking, ouderen en migranten.

Voortdurende ontwikkeling

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in de Jeugdhulp, zorg (Wmo) en de Participatiewet. De gemeente Ede maakt hierover afspraken met zorgaanbieders en spreekt regelmatig over de kwaliteit van de dienstverlening. De adviesraad Sociaal Domein Ede, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers worden hier actief bij betrokken.