Burgerparticipatie

Wij vinden het belangrijk inwoners en andere betrokkenen in een vroeg stadium te betrekken bij beleid. Ook willen we inwoners de gelegenheid geven om zelf met initiatieven te komen. In de nota `burgerparticipatie bij de gemeente Ede` staat hoe wij omgaan met burgerparticipatie.

Meepraten

U wilt meedenken met de gemeente? Als we beleid maken en uitvoeren bekijken we per onderwerp hoe we de burgerparticipatie inrichten. Soms kunt u meepraten tijdens een bewonersavond of we vragen u te reageren op stellingen via internet. Denk bijvoorbeeld aan het traject Ede2025 of project Veluwse Poort.

Heeft u een idee of suggestie welke los staat van bestaande projecten? U kunt ons altijd een e-mail sturen. Wij laten u vervolgens weten wat we met uw suggestie of idee doen.