Wethouder Vreugdenhil

Wethouder W. (Willemien) Vreugdenhil is lid van het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Zij is verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen (portefeuilles):

Arbeidsmarkt en Participatiewet

 • Bestuurlijk trekker realisatie eisen arbeidsmarktregio FoodValley, onder andere werkgeversdienstverlening
 • Ontwikkeling regionaal Werkbedrijf
 • Samenwerking en bevorderen synergie tussen en met de 3 O’s
  (Ondernemers, Onderwijs, Overheid)
 • Projectenportefeuille arbeidsmarktregio

Werkgelegenheid en werkgelegenheidsbevorderende maatregelen

Economie, waaronder:

 • Bedrijven en bedrijfsterreinen
 • Beleid en bedrijfscontacten
 • Middenstand, markt en commerciële standplaatsen
 • Toerisme en recreatiebeleid
 • Winkelsluitingswet
 • Europese fondsen en Euregio

Regio FoodValley

KennisAs Ede Wageningen

Ruimtelijke Ontwikkeling buitengebied en dorpen, waaronder:

 • alle vergunningen en handhaving

Natuur en Landschap, waaronder:

 • Landschapsbeleid
 • Bos- en natuurbeheer, jacht en faunabeleid

Agrarische zaken, waaronder:

 • Veterinaire zaken
 • Dierenwelzijn

Wethouder Vreugdenhil spreken

Een gesprek met de wethouder vraagt u aan via haar secretaresse, Mw. S. Huisman, telefoon (0318) 68 07 34. Of u stuurt een e-mail naar willemien.vreugdenhil@ede.nl.