Adviezen

De Jongerenraad kan het college van burgemeester en wethouders, en zelfs de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die van belang zijn voor jongeren in Ede. Dat doet de Jongerenraad Ede dan ook maar al te graag.

Op deze pagina vind je een aantal adviezen die de Jongerenraad vanaf september 2008 heeft gegeven. Ze staan er nog lang niet allemaal, maar op deze manier krijg je alvast een idee.

Gevraagd advies Museumplein

Het advies is opgebouwd uit vijf hoofdstukken: drank- en horecawet, bezoekers, aanbod, veiligheid en locatie en bereikbaarheid. De jongerenraad heeft jongeren gevraagd om input, maar vooral ook zijn eigen visie als raad gegeven op de toekomst van het Museumplein.
Lees meer over het advies Museumplein.

Advies Ede2025

De jongerenraad heeft een adviesrapport gemaakt over de visie Ede2025. Een presentatie hiervan is te zien op youtube.
Lees meer over het advies 'Ede2025'.

Ongevraagd advies over een skatepark voor jongeren in Ede

Veel jongeren in Ede willen graag skaten, maar de bestaande skateparkjes zijn vaak te klein. Daarom heeft de Jongerenraad een advies opgesteld om een skatepark voor de Edese Jeugd te maken dat wel aan de wensen van jongeren voldoet. De Jongerenraad heeft het advies skatepark gepresenteerd aan de de commissie Maatschappelijke Zaken van de gemeente Ede. Men is enthousiast en gaat aan de slag met de verdere uitvoering. Meer informatie over dit ongevraagde advies lees je op de pagina Advies Skatepark.

Ongevraagd advies 'Jongeren in Ede'

Veldhuizen is in de afgelopen jaren herhaaldelijk negatief in het nieuws geweest. Het rapport `Jongeren in Ede` is gebaseerd op de jongeren uit Veldhuizen. Het is ontstaan als initiatief van een aantal leden van de Jongerenraad. Dit adviesrapport is uit eigen initiatief van de Jongerenraad geschreven. De reden daartoe is dat er circa 110 jongeren van Marokkaanse afkomst in de wijk Veldhuizen A crimineel gedrag, overlast en/of hinderlijk gedrag vertoont. Het gevolg daarvan is dat de veiligheid in de wijk is gedaald. De Jongerenraad wil richtlijnen/aanbevelingen geven hoe de wijk veiliger kan worden gemaakt. Lees meer over het advies `Jongeren in Ede`.

Gevraagd advies over 'projectplan Alcohol en jeugd'

In 2008 vroeg het college van burgemeester en wethouders de Jongenraad een advies te geven over het projectplan plan alcohol en jeugd. Zij hebben hierover in 2009 een advies `Alcohol en Jeugd` aan het college gegeven. Verder maakt de Jongerenraad sindsdien deel uit van het Platform Alcohol en Jeugd van de gemeente Ede.

Advies over 'Eigenheid of eigenzinnigheid'

Het onderzoeksrapport `Eigenheid of Eigenzinnigheid` heeft binnen de gemeente Ede al heel wat tongen losgemaakt. De jongerenraad is blij dat er door dit rapport meer en duidelijker inzicht wordt geboden in de sociale situatie in de gemeente Ede. Het rapport analyseert de problemen die er spelen en het geeft aanzetten tot oplossingen. Dit neemt niet weg dat de jongerenraad ook een aantal kritische opmerkingen bij het rapport maakt. Lees meer over het advies `Eigenheid of Eigenzinnigheid`.