Wat is de Jongerenraad

Wat de Jongerenraad is en wat we doen leggen we uit in een filmpje op YouTube.

Ontstaan

De Jongerenraad is actief sinds het najaar van 2008 en bestaat uit een groep jongeren tussen de 15 en 24 jaar die jongeren in de gemeente Ede vertegenwoordigen. De leden van de Jongerenraad willen een brug slaan tussen de jeugd van Ede en de gemeenteraad en het college van Ede.

Helemaal alleen staat de Jongerenraad niet in de politiek in Ede. We leerden in ons eerste jaar veel van onze 'mentoren'; Maarten Jan Kettman (PvdA) en Marcèl van Dalen (D66). Zij hielpen ons gedurende de hele vergadering en adviseerden ons over ons functioneren. Verder ondervinden we ook veel steun van de gemeenteraad, het college en binnen de ambtelijke organisatie.

Na anderhalf jaar functioneerden we vrijwel geheel zelfstandig, met enige ambtelijke ondersteuning. We krijgen langzaam meer bekendheid bij de jongeren van Ede en de Edese gemeenschap. Meedoen aan de Heideweekoptocht en aan externe evenementen, draagt daaraan bij.

Om ons werk te blijven doen, zoeken we altijd nieuwe leden voor de jongerenraad. Kom daarom eens kennis maken tijdens een van onze vergaderingen of neem contact met ons op via jongerenraad@ede.nl.

Functie

De Jongerenraad is een platform voor en door jongeren. Wij kunnen jongeren ondersteunen of helpen bij het realiseren van hun plannen. Ook kunnen wij de gemeenteraad, raadcommissies en het College van burgemeester en wethouders adviseren en informeren over actuele zaken. Gevraagd of ongevraagd.