Zoeken in Panden en Percelen

In de module Panden en Percelen kunt u verschillende bronnen doorzoeken:

 • Bouwvergunningenregister Gemeente Ede, 1903-1948
 • Bouwvergunningenregister Gemeente Ede, 1949-1990
 • Vergunningenregister Gemeente Ede, 1991-2014
 • Hinderwetvergunningenregister Gemeente Ede, 1891-1947
 • Wederopbouw register Gemeente Ede, 1944-1945

Hoe kunt u zoeken?

 • Wanneer u ongeveer weet wanneer uw huis gebouwd is, is het handig om vooraf een bron te selecteren waarin u wilt zoeken.
 • De eerste vergunningen werden afgegeven in 1903. In het register van 1903 tot 1948 komt het regelmatig voor dat de straatnaam en/of het huisnummer niet hetzelfde was als nu. Houdt u daar rekening mee wanneer u gaat zoeken op uw adres.
 • Is uw huis gebouwd tussen 1949 en 1990? Dan vindt u scans van kaarten waarop de betreffende vergunningnummers zijn genoteerd.
 • In het Vergunningenregister Gemeente Ede, 1991-2014 vindt u bouw- sloop-, milieu- en omgevingsvergunningen. De omgevingsvergunning werd in Nederland op 1 oktober 2010 ingevoerd ter vervanging van de verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu.
 • Wilt u weten of er op uw adres schade is geweest door oorlogshandelingen? Dan selecteert u als bron het Wederopbouwregister.
 • Géén zoekresultaat betekent niet per definitie dat er niets te vinden is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de toenmalige nieuwbouw op een andere straatnaam is aangevraagd.

Uitgebreid zoeken

Kiest u voor 'Uitgebreid zoeken' dan kunt zoeken in verschillende velden:

 • Plaats, straat, huisnummer
 • Kadastrale sectie, perceel- en artikelnummer
 • Wijk- of buurtnaam
 • Naam betrokken personen

Extra zoektips

 • Bij het zoeken op één huisnummer moeten beide vakjes met hetzelfde nummer ingevuld worden!
 • Bij het zoeken op perceelnummer: dit is het perceelnummer tijdens de aanvraag en kan ook gewijzigd zijn.
 • Wijk- of buurtnaam: hierop kunt u alleen zoeken in de periode 1903-1948.

Vragen?

Heeft u vragen? Vul dan het webformulier in of stuur een mail naar het gemeentearchief.