Alfabetische naamlijsten

De eerste leggers werden alfabetisch op de achternaam van de eigenaar aangelegd. Aanvankelijk werd aan het begin van ieder nieuw deel van de legger een alfabetische lijst van de eigenaren aangelegd. Later legde men afzonderlijke alfabetische registers aan, die op hun beurt vanaf 1929 werden vervangen door een kaartsysteem, de algemene naamwijzer.

Via de alfabetische lijsten, registers of de algemene naamwijzer is het artikelnummer van een bepaalde rechtspersoon te vinden en daarmee alle eigendommen van deze (rechts-)persoon. Hoewel de lijsten en registers alfabetisch worden genoemd, zijn deze door latere toevoegingen niet volledig alfabetisch geordend, maar alleen op de eerste letter van de achternaam. Per letter staan de namen dus niet meer in alfabetisch volgorde.