Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT)

Register met per sectie een beschrijving van de percelen, met vermelding van eigenaar, soort eigendom, omvang en belastingklasse O.A.T. (1832),  en de eerste serie leggers (1844 - 1880).

Voor elke gemeente is de toestand van 1832 vastgelegd in de oorspronkelijk aanwijzende tafel (O.A.T.). Dit is een momentopname die samen met de eerste kaart, kadastrale minuut genoemd elk perceel vastlegt, de locatie en de eigenaar. Daarna was het natuurlijk zaak de veranderingen door verkoop, erfenis, opsplitsing en samenvoeging in de leggers bij te hou-den. Daarvoor werd de suppletoire aanwijzende tafel (S.A.T.) aangelegd.

Per sectie werden daar in chronologische volgorde de veranderingen opgetekend. Dat werd al gauw als onpraktisch ervaren. Een nieuwe opzet werd bedacht. Alle eigenaren kregen een nummer, artikelnummer genaamd. Onder dat artikelnummer werden vervolgens de veranderingen bijgehouden. Op deze overzichtelijke wijze is per gemeente en per eigenaar snel te zien wat iemand aan huizenbezit had en wat er gekocht en verkocht werd. De ontwikkelingen van bepaalde panden of percelen zijn vrij gemakkelijk te volgen, want in de meest rechtse ko-lom vindt u links ‘komt van’ en rechts ‘gaat naar’. Zo kunt u dus meteen zien waar de vori-ge en volgende wijziging te vinden is.

Om het zoeken verder te vergemakkelijken is register 71 aangelegd, waar u voor elk perceel de reeks eigenaren kunt vinden. U zoekt via de letter en het nummer van het perceel en dan treft u een reeks nummers. Dit zijn de artikelnummers die u opzoekt in de reeks leggers. In register 71 vindt u ook de nieuwe perceelnummers, wanneer er sprake is van splitsing of samenvoeging. Zoekt u naar de eigendommen van een bepaalde persoon of instelling dan kunt u de alfabetische index raadplegen.