Register 71

Doordat er geen rechtstreekse verwijzing bestaat tussen het leggerartikel en het kadastrale perceel ontstond de behoefte aan een register dat in deze leemte kon voorzien. Daarom werd op 1 oktober 1844 het register Kadaster nr. 71 in gebruik genomen.

Dit register is per kadastrale gemeente en daarbinnen per sectie ingericht. Binnen een sectie worden alle perceelnummers in numerieke volgorde ingeschreven, met achter elk perceelnummer het leggerartikel waarop het wordt geboekt. Wanneer zich een nieuwe overboeking voordoet wordt het oude leggerartikel niet doorgehaald. Het nummer van het nieuwe artikel waarheen het perceel was overgeboekt, werd achter het vorige artikelnummer gezet.

Bij het vervallen van perceelnummers door splitsing of samenvoeging wordt tevens vermeld in welke nieuwe percelen ze zijn opgenomen of uit welke percelen het nieuwe perceelnummer gevormd is. Vanaf 1864 werd tevens verwezen naar de kadastrale kaart door vermelding van bladnummer, letter en nummer van de ruit.