Buurt Ede en Veldhuizen

De Buurt Ede en Veldhuizen is, voor zover bekend, de enige Buurt, die nog dateert van vóór de invoering van de Markewet en die ook nog als zodanig functioneert. De gemeenschappelijke belangen van de geërfden worden behartigd zoals dit ook bij een coöperatieve vereniging gebeurt.
Het is niet precies aan te geven wanneer de Buurten binnen het ambt Ede zijn ontstaan, maar waarschijnlijk is dat in de late Middeleeuwen gebeurd. Het huidige bezit van de Buurt Ede en Veldhuizen bestaat nog slechts uit ca. 2,50 ha bosgrond. Traditiegetrouw wordt, reglementair op de derde donderdag van september, de jaarlijkse Buurtspraak van de Buurt Ede en Veldhuizen gehouden. In het archief van de Buurt zijn gegevens over deze Buurtspraken bewaard gebleven vanaf het midden van de 16e eeuw. De Buurten zijn echter na het jaar 1100 ontstaan en ook toen zullen er Buurtspraken gehouden zijn. De geërfden van de Buurt komen dan in vergadering bijeen. Zij worden door klokgelui van de Oude Kerk opgeroepen om de Buurtspraak, die in Huize Kernhem wordt gehouden, bij te wonen.

Het buurtbestuur is gaarne bereid nadere inlichtingen over de Buurt te verstrekken. Het bestuur kunt u bereiken per e-mail: buurtbestuur.edeveldhuizen@gmail.com