September: Brochure Verhaal van Ede

In vervolg op de landelijke canon voor het Nederlandse geschiedenisonderwijs is Verhaal van Ede ontwikkeld. Deze lokale canon bestaat uit ruim twintig verhalen die met elkaar de geschiedenis van de gemeente Ede op hoofdlijnen vertellen. Denk daarbij aan de Edese kastelen, de Enka en het militaire verleden. Verhaal van Ede is te vinden op de website MijnGelderland en op EdeopdeKaart.

Op Mijn Gelderland staan volop lessuggesties en links naar andere interessante sites. Ook staat hier lesproducten die speciaal voor de scholen zijn ontwikkeld. Dit najaar zal bij alle scholen in Ede extra aandacht worden gevraagd voor het gebruik van Verhaal van Ede. Er is hiervoor een speciale brochure en een affiche ontwikkeld.