September: Historische uitgaven

125 Jaar Bosbezit Ede
125 Jaar Bosbezit Ede

In de afgelopen zomer is, nadat er in het voorjaar al drie nieuwe Historische Cahiers waren verschenen, een nieuw Historisch Bericht over het gemeentelijke bosbezit verschenen. Deze uitgave is uitsluitend te koop in de studiezaal van het Gemeentearchief. Deze uitgave is gelijktijdig als Ebook verschenen en via onze website te bestellen. In de loop van dit jaar zullen naar verwachting nog drie nieuwe Historische Cahiers gaan verschijnen.

  • Gerard van Bruggen schrijft een cahier over de geschiedenis van de Edese Armenzorg. Eerder verscheen er van zijn hand al een publicatie over de Edese markten. Verwachte uitgave: begin december.
  • Musicoloog Jan Willem van Ree is al jaren bezig met onderzoek naar de geschiedenis van muziekbeoefening en –creatie in Ede. Zijn onderzoek zal leiden tot een nieuw historisch cahier en, in samenwerking met het Historisch Museum Ede, ook een tentoonstelling. Met andere partners in het Edese muziekleven wordt overleg gevoerd over nog meer muziekactiviteiten in de periode tot en met juni 2016. Hierover hoort en leest u zeker nog meer.
  • De derde uitgave in de planning is een cahier over de Kenniscampus aan de Zandlaan in Ede. Of beter gezegd over de onderwijsinstellingen en studenten die les krijgen binnen het gebied van de campus. Piet Pietersma heeft onderzoek naar de historie gedaan en heeft veel betrokkenen, jong en oud, gesproken over hun herinneringen en recente ervaringen.

Hiermee zal 2016 voor het Gemeentearchief als uitgever een exceptioneel jaar zijn. Nog niet eerder zijn zoveel uitgaven verschenen. Voor de laatste stand van zaken kunt u het beste de pagina Publicaties op deze website goed in de gaten houden.