Archiefinspectie

Het archief is het geheugen van een organisatie. Voor de bedrijfsvoering van een organisatie als de gemeente is de informatie uit het archief van cruciale waarde. Het dient als bewijs van genomen beslissingen, welke handelingen er zijn verricht, welke afspraken er zijn gemaakt en wat er gecommuniceerd is. Maar overheidsarchieven zijn niet alleen van belang voor de bedrijfsvoering: ze zijn ook onmisbaar om verantwoording af te kunnen leggen aan Gedeputeerde Staten, de gemeenteraad en de samenleving. Overheidsorganen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het beheer van hun  informatiehuishouding. Daartoe stellen zij regels vast die voor zowel de papieren als de digitale archivering gelden.
Het toezicht op de naleving van die regels is een taak van de gemeentearchivaris. De uitoefening ervan kan de archivaris opdragen aan de archiefinspecteur.

Download de flyer over archiefinspectie (pdf)