Projecten en vrijwilligers

Het Gemeentearchief Ede heeft, naast het beheren van archieven en documentatie, ook de taak om deze historische bronnen toegankelijk te maken voor onderzoek. Dit wordt gedaan door de vaste medewerkers van het gemeentearchief. Voor het nog verder ontsluiten van bepaalde bronnen is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk.

De vrijwilligersprojecten van het Gemeentearchief Ede