Waardering, selectie en vernietiging

Vernietiging

De Archiefwet zegt dat archieven noodzakelijk zijn als geheugen van de overheid en voor de democratische controle op haar handelen. Na verloop van tijd vormen zij bovendien een vitaal onderdeel van het culturele erfgoed van een natie. Ook archiefvernietiging is verplicht gesteld voor overheidsinstellingen. Volgens de wet is het college van Burgemeester en Wethouders verplicht om selectielijsten op te stellen, waarin ten minste wordt aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen.
Het uitgangspunt is: vernietigen, tenzij......

Selectie

Selectie is een archiefwettelijke term. Met selectie wordt bedoeld dat de beheerder van het archief een onderscheid maakt tussen te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden. Dat gebeurt op basis van een vastgestelde vernietigingslijst of selectielijst.

Links naar bronnen