Aanbesteden en inkopen

Wij kopen in volgens het Inkoopbeleid van de gemeente Ede. Hierin zijn juridische, maatschappelijke, economische en organisatorische aspecten beschreven. We letten bij het inkopen op de mogelijkheden voor circulaire economie, food en sociaal ondernemen.

Inkoopvoorwaarden

Op al onze inkopen zijn doorgaans onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Voor werken stellen we contractvoorwaarden op, gebaseerd op de keuze van het contract. Voor inkopen in de IT-branche zijn de GIBIT van toepassing.

Inhuur derden

Voor diverse werkzaamheden huren wij regelmatig mensen in. Bij het inhuren van mensen vanaf schaal 9 werken wij met het marktplaatsprincipe. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op www.werkeningelderland.nl. Hier is te zien op welke gebieden we op zoek zijn naar inhuurkrachten.

Aanbesteding

Nationale en Europese aanbestedingsprocedures worden uitgevoerd via TenderNed. Dit platform gebruiken we ook regelmatig voor meervoudig onderhandse procedures. Voor het meervoudig en enkelvoudig aanbesteden van werken maken we gebruik van een groslijstsystematiek. Op de groslijsten staan de namen van partijen die wij uitnodigen bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Wij werken met groslijsten om de transparantie en objectiviteit van onderhandse aanbestedingen te vergroten en de kwaliteit in de uitvoering beter te waarborgen.