Aanbesteden en inkopen

Wij kopen in volgens het Inkoopbeleid gemeente Ede.

Inkoopvoorwaarden

Onze leveringen en diensten kopen wij in volgens onze algemene inkoopvoorwaarden. Voor werken stellen we contractvoorwaarden op, gebaseerd op de keuze van het contract. 

Inhuur derden

Voor diverse werkzaamheden huren wij regelmatig mensen in. Bij het inhuren van mensen, vanaf schaal 9, werken wij met het marktplaatsprincipe. Dat betekent dat geïnteresseerden zich kunnen inschrijven op www.werkeningelderland.nl. Hier ziet u altijd op welke gebieden we op zoek zijn naar inhuurkrachten.

Aanbesteding

Voor het aanbesteden van werken hebben we een groslijst. Op de groslijst staan de namen van partijen welke wij uitnodigen bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Wij werken met een groslijst om:

  • de transparantie en objectiviteit van onderhandse aanbestedingen te vergroten
  • de kwaliteit in de uitvoering beter te waarborgen

De groslijst bestaat uit 2 delen, namelijk:

Deel 1: aannemers die een werk naar tevredenheid hebben uitgevoerd.
Deel 2: aannemers die zich hebben aangemeld als potentiële marktpartij.

Totstandkoming groslijst

Jaarlijks selecteren we wie er op deel 2 van de lijst komt te staan. De selectieprocedure staat gepland voor eind maart/begin april. We publiceren de selectieprocedure op www.aanbestedingskalender.nl. Een partij van deel 2 van de lijst die naar tevredenheid een werk heeft uitgevoerd, plaatsen we over naar deel 1 van de lijst.

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding van werken

Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden wordt de opdracht gegund aan één partij. De partij kiezen we naar aanleiding van een opgevraagde offerte. Wij selecteren bij deze aanbesteding de partij op basis van deskundigheid. Hiervoor gebruiken we de groslijst. Meestal zal de keuze vallen op een partij uit deel 1. Staan er geen geschikte partijen in deel 1, dan kiezen wij een partij uit deel 2.

Meervoudig onderhandse aanbesteding van werken

Bij meervoudig onderhands aanbesteden vragen wij een aantal partijen om een offerte. Wij selecteren zo'n 2/3 deel van de partijen uit deel 1 en ongeveer 1/3 deel uit deel 2 van de groslijst. Bij de offerteaanvraag gebruiken we de uitgangsregels zoals zijn opgenomen in het inkoopbeleid. Wij houden het recht om gemotiveerd af te wijken van deze uitgangsregels. 

Verwijdering uit de groslijst

Een partij kan een onvoldoende beoordeling krijgen voor de uitvoering van een werk. In dat geval wordt die partij voor 2 jaar verwijderd van de lijst. Als een partij voor een tweede keer een onvoldoende beoordeling krijgt, wordt de partij voor 5 jaar verwijderd van de lijst.