Social Return On Investment

De gemeente Ede wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Het hebben van werk is hiervan een belangrijk onderdeel. Banen voor mensen met een Participatiewet-, WW-, WIA- of WAJONG-uitkering, maar ook voor mensen met een indicatie voor de Sociale Werkvoorziening. Dat is waar we ons als gemeente Ede voor willen inzetten. En dat doen we onder meer door onze nieuwe manier van inkopen. Met ‘Social Return On Investment’ (SROI) willen we met een goede en eerlijke manier van onderhandelen en inkopen mensen aan het werk helpen.

Meer werk door anders inkopen

Zodra de gemeente Ede een opdracht verleent van meer dan € 200.000 stellen we een extra eis aan de opdrachtnemer. Het vertrekpunt daarbij is dat de opdrachtnemer minimaal 5% van de opdrachtsom gebruiken voor extra werk- of stageplaatsen. Natuurlijk kijken we per opdracht samen met de opdrachtnemer naar de invulling van de SROI. Dit blijft altijd maatwerk. Door de toepassing van SROI leveren onze opdrachtnemers een sociaal-maatschappelijke bijdrage: zij bieden een kans aan mensen met een Participatiewet-, WW-, WIA- of WAJONG-uitkering en mensen met indicatie voor de Sociale Werkvoorziening om werkervaring op te doen.

Invulling SROI

De opdrachtnemer mag zelf bepalen hoe hij de SROI precies invult. We denken graag mee met de opdrachtgever. Natuurlijk hebben we al wat mogelijkheden bedacht. Zo kan de opdrachtgever een regulier dienstverband aanbieden aan een werkzoekende. Of wordt een BOL/BBL plaats aangeboden in het bedrijf van de opdrachtnemer. Ook kan een werkervaringsplaats aangeboden worden waarmee een uitkeringsgerechtigde praktijkervaring op kan doen. Zelfs het bieden van stageplaatsen kan tot de mogelijkheid behoren. Dit alles met doel om mensen met afstand tot werk weer op sociaal, maatschappelijk of economisch gebied te versterken. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent duurzaam inkopen, waarbij rekening wordt gehouden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. In dat kader ondertekenden we enkele jaren geleden de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Dit zijn internationale afspraken voor het terugdringen van armoede, ziekte en milieuvervuiling. Om aan deze afspraken te voldoen zoeken we aansluiting bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en scholen. SROI is hier een goed voorbeeld van.

Inkooporganisatie

Wij hebben een inkoopteam met verschillende specialisten. Heeft u een vraag? Neem contact met ons op en wij helpen u verder.