Samenstelling

De commissie voor de bezwaarschriften is verdeeld in drie kamers:  kamer I, kamer II en kamer III. Kamer I behandelt onder meer omgevingsvergunningen, handhavingzaken, horeca en subsidies. Kamer II behandelt zaken op het terrein van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en aanverwante wetten. Kamer III behandelt bezwaarschriften over de rechtspositie van eigen personeel.

De zittingen van kamer I zijn meestal openbaar. Als de zitting niet openbaar is wordt dit aangegeven in de agenda. De zittingen van kamer II en kamer III zijn niet openbaar.

Adviezen van de commissie worden uitgebracht door een voorzitter en twee leden van de behandelende kamer. De commissie bestaat uit personen die niet voor de gemeente Ede werken. Vaak hebben zij een juridische achtergrond. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, dat is een ambtenaar van de gemeente Ede. De secretaris heeft geen stemrecht in de commissie. 

De volgende personen zitten in de commissie:

Kamer I

De heer O.A. Dijkstra (lid en voorzitter)
De heer G. Kasander (lid en plaatsvervangend voorzitter)
De heer A.J.C. van der Heijden (lid en plaatsvervangend voorzitter)
Mevrouw I.H. de Keijzer (lid)
De heer C. Th. Vos (lid)
De heer P.B.A. Klaassens (lid)
De heer J. Heijsman (lid)
De heer T.H. Liebregts (lid)

Kamer II

De heer H.F.M. de Kok (lid en voorzitter)
De heer J.H. de Vos (lid en plaatsvervangend voorzitter)
De heer D. Woltering (lid)
Mevrouw J.K. Baars-Szabó (lid)
Mevrouw S. van Leeuwen – Stalman (lid)

Kamer III

Mevrouw S.M. de Jong (lid en voorzitter)
De heer J.W.B. van den Berg (lid)
De heer J. van der Luit (lid)