Organisatie structuur

Gemeente Ede heeft de ambitie uitgesproken om tot 2025 te groeien van 108.000 inwoners naar 120.000 inwoners. Daarnaast komen er steeds complexere maatschappelijke vraagstukken aan bod. Bij deze ambities en uitdagingen hoort een net zo ambitieuze organisatie.

Uitdagingen

De behoeften en wensen van de inwoners, bedrijven, instellingen zijn meer dan ooit het kompas waarop we varen. We zijn een intensief en ambitieus veranderproces gestart. Kern daarvan is het ontwikkelen van een organisatie waarin slagvaardig wordt samengewerkt, binnen en met partners buiten de organisatie. De medewerkers worden optimaal uitgedaagd, gestimuleerd en ondersteund om duurzaam het beste van zichzelf te geven. Minder leidinggevenden en taakvolwassen medewerkers zijn hierbij sleutelbegrippen.

Het college van burgemeester en wethouders en het management hechten grote waarde aan medewerkers die een stevige bijdrage leveren aan de ambities die zijn uitgesproken. En dat die ambities ook daadwerkelijk waar worden gemaakt.

Organisatiestructuur

De gemeentelijke organisatie bestaat uit de concerndirectie, 33 afdelingen verdeeld over vijf clusters en vier ondersteunende afdelingen. De concerndirectie bestaat naast de gemeentesecretaris (algemeen en eindverantwoordelijk directeur) nog uit één concerndirecteur. Daarnaast zijn er vijf clustermanagers die, vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, ieder een cluster aansturen.