Arbeidsvoorwaarden

Kom je werken bij de gemeente Ede, dan heb je goede arbeidsvoorwaarden. Ruime opleidingsmogelijkheden, goede afstemming tussen werk en privé, een goed salaris, ruime vakantiedagen, een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en andere extra mogelijkheden via het cafetariamodel.

Persoonlijke ontwikkeling

Investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling vinden we een belangrijke verantwoordelijkheid van jou en van ons. Naast mogelijkheden om je vakkennis en je persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen via opleidingen, organiseren wij regelmatig lunchlezingen. Bovendien hebben we een ‘summerschool’ waarbij collega’s elkaar trainen.

Afstemming werk en privé

Een goede afstemming tussen werk en privé vinden we belangrijk. Daarom werken wij volgens het ‘Nieuwe Werken’. Hierbij kun je – als je functie het toelaat – je werktijd zelf indelen, en als je dat wilt thuiswerken. Verder kun je de balans tussen werk en privé afstemmen met de inzet van verlof en bijzondere verlofvormen als betaald ouderschapsverlof, calamiteiten-, zorg-, zwangerschaps- en bevallingsverlof verlof. 

Salaris

Het salaris is ingedeeld in schalen die zijn vastgelegd in de gemeentelijke CAO. Aan elke functie is een salarisschaal gekoppeld.

Vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloop

Naast je salaris krijg je jaarlijks bij de gemeente Ede 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 6% en ook nog een levensloopbijdrage van 1,5%.

Pensioen

Onze pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Deelname is verplicht.

Collectieve ziektekostenverzekering

Je kunt je tegen ziektekosten verzekeren bij de zorgverzekeraar IZA of Zilveren Kruis. Als je kiest voor één van deze verzekeraars, dan ontvang je een korting op de verzekeringspremie. Afhankelijk van het gekozen pakket ontvang je ook nog een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Ede.

Cafetariamodel

Met ons cafetariamodel maak je zelf flexibele keuzes in je eigen arbeidsvoorwaardenpakket, zoals onder andere:

  • Zeer voordelig een fiets aanschaffen
  • Een tegemoetkoming ontvangen in woon-/werkverkeervergoeding
  • Vrije tijd kopen of verkopen
  • Deelnemen aan bedrijfsfitness

CAO

Een groot gedeelte van onze arbeidsvoorwaarden en rechtspositie is geregeld in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling. Dat is de CAO voor gemeenteambtenaren. Wil je hierover meer weten? Kijk dan op www.car-uwo.nl. De combinatie van onze CAO en eigen regelingen maken het mogelijk om goede afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden.