Bouwtekeningen, vergunningen

Zoekt u bouwtekeningen, bouw- of milieuvergunningen?

Het Gemeentearchief Ede bewaart de bouw-, sloop- en milieuvergunningen van de Gemeente Ede vanaf 1903. Via het formulier in het digitale loket kunt u aangeven van welk adres u de stukken wilt inzien.

Panden en Percelen

Op onze website Archieval kunt u ook zelf zoeken naar verleende vergunningen tot 2014. Bijvoorbeeld van het huis waar u nu in woont. Op deze pagina leest u hier meer over.

Digitaal toesturen?

Wilt u de stukken digitaal toegestuurd krijgen? Dan kunt u een aanvraag doen via ons digitale loket. De kosten hiervoor zijn € 12,50 per adres. Dit kunt u betalen met creditcard of Ideal. Heeft u een bedrijf dan kunt u aangeven dat u een maandfactuur wilt ontvangen. Daar komen dan nog € 6,00 administratiekosten bij.

Of alleen inzien?

U kunt de vergunningen ook kosteloos inzien in de studiezaal van het Gemeentearchief. Dit kunt u ook aangeven in het digitale formulier.

In de studiezaal kunt u

  • prints maken op A-4 formaat of A-3 formaat;
  • U mag ook (digitale) foto's maken;
  • U kunt aangeven dat u de stukken alsnog digitaal toegestuurd wilt hebben, de kosten hiervan zijn € 12,50 per adres.
  • Let op: U kunt in de studiezaal uitsluitend contant betalen!

Zie de voorwaarden gebruik digitale bouwvergunningen. 

Inzien Ruimtelijke plannen

De website ruimtelijke plannen.nl geeft inzicht in alle ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en structuurvisies, niet alleen voor de gemeente Ede, maar voor heel Nederland.