Digitaliseren op verzoek

Wanneer u archiefmateriaal digitaal wilt ontvangen, stuurt u een e-mail naar gemeentearchief@ede.nl met de volgende gegevens:

  • Uw volledige naam;
  • E-mailadres;
  • Eventueel telefoonnummer;
  • Van welk materiaal u scans wilt ontvangen (= naam archief of collectie én inventarisnummer).

U kunt maximaal vier inventarisnummers per keer aanvragen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.

Wat digitaliseren wij niet?

  •     archiefmateriaal dat niet geïnventariseerd is;
  •     archiefstukken die te kwetsbaar zijn;
  •     archiefstukken die niet openbaar zijn;
  •     auteursrechterlijk beschermde werken, zoals bijvoorbeeld boeken.

Na digitalisering worden de scans gekoppeld aan het inventarisnummer. Ze zijn daarna voor iedereen beschikbaar via onze website Archieval.